Nacházíte se: Bytový dům City Star
project-31.jpeg

Bytový dům City Star

  

Projekt řeší stavební úpravy, přístavbu a nástavbu stávajícího třípodlažního bytového domu včetně úpravy příjezdu pro automobily, pro které je navrženo 19 parkovacích stání v hromadných garážích. Stavební úpravy (přístavba a nástavba) rozvíjí původní motiv – ustupující patra s terasami na jih a západ, čímž se pohledově rozmělňuje hmota stavby. Navržený objekt má 5 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. 1.PP je tvořeno z velké části garážemi nad nimiž bude střešní zahrada. Patra budovy budou směrem k východu uskočena a vytvořeny terasy pro jednotlivé byty (na jih a západ), byty bez teras budou mít balkóny. Do dvorní části budova vystupuje hmotou ryzalitu schodiště. Fasády objektu budou převážně hladké bez vystupujících ozdobných prvků, proveden kontaktní zateplovaní systém (minerální vata + silikátová probarvená stěrka). Část fasády bude obložena obkladovými pásky Klinker červené barvy. Sokl bude obložen tmavou žulou. Jako výplně otvorů budou převážně použita francouzská okna (s výstupem na zahradu, terasu, balkon, případně pouze se zábradlím v ostění).


umístění:                          ul. Radimova 38, Praha-Břevnov

charakter stavby:              úpravy, přístavba a nástavba bytového domu

investor:                           First City Group s.r.o

projektant:                        ORIGON spol. s r.o.

autor:                               Ing. arch. David Belko

 

realizace:                          03/2009-11/2010