Nacházíte se: Česká Spořitelna v Tanvaldu
project-28.jpeg

Česká Spořitelna v Tanvaldu

 

 

 

Novostavba pobočky České Spořitelny, a.s. je umístěna v centru Tanvaldu v Krkonošské ulici, kterou vede hlavní silniční tah na Harrachov. Zástavba má zde většinou dvě nadzemní podlaží a podkroví. Její charakter je různorodý – od náznaků secese po funkcionalismus. K soudobým stavbám v jižním okolí patří obchodní dům a průmyslový areál (za řekou i za parkovištěm). Severní hranici stavebního pozemku tvoří boční štítová fasáda budovy původní pobočky, podél východní strany teče řeka Desná a z jihu přiléhá městské parkoviště.

Stavba má základní hmotu formálně rozčleněnu na vyšší podélnou část, delší stranou orientovanou na jih (k parkovišti), a nižší na severní straně. Dvoupodlažní část výškově navazuje na hlavní římsu původní pobočky a přízemní část na vedlejší římsu v místě parapetu oken ve 2. NP původní pobočky. Na fasádách jsou prosklené a plné plochy sdružené do větších celků a tím je měřítko přizpůsobeno charakteru budovy – bankovnímu domu. Úzké vysoké prosklení směrem do ulice zdůrazňuje vstup do pobočky. Dům je koncipován jako energeticky nenáročný, což se také promítlo do architektonického řešení. Pro využití sluneční energie je zhodnocena situace v okolí novostavby, která z jižní strany není zastíněna, neboť je zde umístěno městské parkoviště. Rovněž okolní kopce nebudou stínit, protože osa údolí je orientována severojižním směrem. Na dvoupodlažní části je tedy z jižní strany navržena zdvojená prosklená energetická fasáda, která mimo jiné využívá sluneční energii pro přitápění pomocí vzduchotechniky.


generální projektant: atelier Onex

architekt: Tomáš Adámek

investor: Česká spořitelna, a.s.

hlavní dodavatel: Geosan group, a.s.

realizace: 2004 - 2005