Nacházíte se: Interiér knihovny Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského
project-66.jpeg

Interiér knihovny Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského

NPMK vypsala soutěž na řešení interiéru knihovny v nově realizovaných prostorech v Jeruzalémské ulici, kterou jsme vyhráli. Soutěž se týkala veřejné části knihovny v 3.NP. Dlouhý a úzký prostor ve tvaru širokého "V" je rozdělena na 3 transparentně oddělené jednotky - půjčovnu knih, malou studovnu a velkou studovnu. Návštěvník knihovny vchází do půjčovny chodbou od hlavního schodiště a poté může využít studovny, které jsou po obou stranách půjčovny, oddělené skleněnými příčkami. V půjčovně je otevřený pult pro dva zaměstnance, 6 čtenářských stolů s počítači a dětský koutek. V malé studovně je taktéž pult pro dva zaměstnance a dále 10 čtenářských stolů (z toho 2 s počítači) a regály na knihy pro prezenční vypůjčení. Ve velké studovně je tentýž pult jako v malé studovně, 20 čtenářských stolů (z toho 2 s počítači), regály na knihy a také relaxační zóna s dvěma křesly. Z této studovny je přístupné hygienické zařízení pro veřejnost. Při návrhu bylo použito principu kontrastu hmot a barev. Základ prostoru knihovny - tedy její obvodové konstrukce a regály - slouží jako barevně a tvarově neutrální podklad pro hmotově i barevně výrazné motivy. Hlavním motivem prostoru je křivka. Objevuje se v tvarování pultů, v kruhových svítidlech a akustických panelech. Tyto panely jsou zároveň barevně výrazné (kombinace čistých sytých barev) a tak spoluvytvářejí inspirující prostředí a zároveň odvádějí pozornost od technicistního stropu a relativně nízkých průvlaků. Výrazné barvy jsou použity zejména v horizontálním směru a mimo rovinu očí, aby neodváděly pozornost od hlavní náplně prostoru, tedy práce a studia. Akustické panely a svítidla volně a zdánlivě nepravidelně plují pod tmavým stropem a zajišťují vizuální kontinuitu prostorů jinak oddělených. Toto plynutí je ještě posíleno dynamickou linkou pultů z pohledového betonu.


autoři návrhu: Ing. arch. Jan Izák, Ing. Martin Kristian, Ing. arch. David Belko


HIP: Ing. arch. Jan Izák


projekt: Origon s.r.o.


realizace: 2015/2016