Nacházíte se: Moravská zemská knihovna v Brně
project-27.jpeg

Moravská zemská knihovna v Brně

  

 

   

    

Nová budova Moravské zemské knihovny stojí na rohu Kounicovy a Hrnčířské ulice v Brně. V kontextu okolní zástavby je budova posazena mezi vysoké školy a koleje na hranu hlavní městské třídy. Hlavní vstup je situován z  Kounicovy ulice v návaznosti na budoucí odpočinkovou zónu mezi vstupním  prostorem a vodní plochou lemující objekt z východní  a severní strany.


Základní idea je založena na jednoduché symbolice solidního, nezničitelného, tak trochu tajemného zdroje a z něj vyvěrajících proudů informací. Tyto proudy se klikatí, tak jako cesta za poznáním, která není vždy přímá. Důležitým motivem byla snaha o to, aby se funkce a provoz budovy projevil na jejím vnějším vzhledu. Objem je tedy členěn na 4 základní prvky, z nichž každý obsahuje ucelenou provozní část. Nezničitelný zdroj zde představují dvě skladové věže, zvlněné proudy jsou tvořeny jižním křídlem kanceláří, středním volným komunikačním a odpočinkovým prostorem a severním křídlem studoven.


Knihovna získala titul stavba roku 2001.


generální projektant: atelier Onex

autoři: Ing. Tomáš Adámek, Ing. Petr Benedikt

investor: Moravská zemská knihovna v Brně

generální dodavatel: UNISTAV, a.s.

realizace: 1998 – 2001