Nacházíte se: Poradenské centrum České spořitelny v Karviné
project-26.jpeg

Poradenské centrum České spořitelny v Karviné

Budova poradenského centra ČS, a.s. se nachází v Markově ulici v centru Karviné v bezprostřední blízkosti náměstí T.G.M.. Okolní zástavba zde nemá jednotný charakter. Protilehlou stranu Markovy ulice tvoří na jihu dvoupodlažní řadová zástavba většinou s podkrovím. Podél západní strany řešeného objektu stojí solitérní čtyřpodlažní obytný dům s plochou střechou. Ze severu přiléhá parčík s pěší cestou a kostelem sv. Marka. Východní průčelí ústí do pěší zóny.

Základní objem domu je dán zachovaným nosným skeletem dvou objektů, které na tomto místě původně stály. Pro dosažení odhmotněné kompozice je v nadzemních podlažích použit transparentním obvodový plášť. Fasáda části 1pp, vystupující nad terén, tvoří kompaktní podstavec s drsnou strukturou pozinkovaného tahokovového obkladu. V rámci 1.np je obvodový plášť tvořen prosklením, tak aby hluboká dispozice bankovních hal byla co nejvíce přirozeně prosvětlena a aby pracovníci a klienti měli vizuální kontakt s venkovním prostředím. V rámci předsazeného 2.np (od podhledu 1np po horní okraj atiky) je použita předsazená zvlněná prosklená fasáda, za kterou je v druhém plánu patrný vnitřní plášť, kopírující tvar původní konstrukce. Tato fasáda opět umožňuje maximální přístup denního osvětlení. Vnější plášť je kolem celého objektu stejně vysoký, čímž se opticky sjednotí oba různě vysoké původní skelety do jednoho celku. Jako reakce na převážně exaktně kubické tvarování hmot okolních budov je zde zvoleno kontrastní půdorysné zvlnění zmíněného vnějšího pláště. Pomocí zvlnění se také plynuleji propojí různě široké 2.np obou původních skeletů. Nenápadná nová nástavba 3.np je opět půdorysně ustoupena a její fasádu tvoří kombinace prosklení a lehkého obvodového pláště s jednoduchým členěním. Zdůrazněna je tenká přesahující stříška.

 

generální projektant: atelier Onex

hlavní architekt: Tomáš Adámek

spolupráce: David Belko, Pavel Turnovec, Bohuslav Vytlačil, Jaroslav Zamazal, Irena Benediktová

investor: Česká spořitelna, a.s.

hlavní dodavatel: Bytostav Poruba, a.s.

dokončení: 2005 - 2006