Nacházíte se: Showroom Dachdecker u Kladna
project-63.jpeg

Showroom Dachdecker u Kladna

Areál firmy Dachdecker se nachází v severní části bývalého skladového a výrobního areálu ve Vinařicích u Kladna. Skládá se ze stávající skladové haly, objektu kanceláří a venkovních skladovacích prostor. U stávajícího vjezdu na pozemek v místě objektu kanceláří (bude odstraněna) bude vybudováno parkoviště pro zákazníky. Na něj bude ze severu navazovat novostavba vzorkovny s prodejní plochou, kancelářemi a zázemím zaměstnanců. Ze západu parkoviště je stávající budova skladovací haly, mezi ní a vzorkovnou zůstane volná plocha pro příjezd k přístavbě haly, přistavěné k severní fasádě. Jižní část pozemku bude zadlážděna a bude sloužit pro dopravu, manipulaci a skladování. Severní část pozemku bude zatravněna (součást zeleně dle ÚP). Všechny objekty jsou přízemní, vstupy přímo z úrovně terénu. Novostavba vzorkovny se skládá ze dvou hmot. Z jihu, blíže k parkovišti je umístěna vyšší hmota, ve které je umístěna prodejní plocha a část kanceláří. Ze severu na ní navazuje nižší hmota s kancelářemi a zázemím pro zaměstnance. Obě hmota mají zastřešení pultovými střechami, obrácenými spády od sebe. Stávající hala má jednoduchou sedlovou střechu, přístavba na ni bude navazovat výškově i řešením zastřešení (sedlová střecha).


Autor návrhu: Ing. arch. David Belko

Generální projektant: Origon s.r.o.

Realizace: 2016