Nacházíte se: Centrum pro seniory v Táboře
project-54.jpeg

Centrum pro seniory v Táboře

Architektonická soutěž na novostavbu centra pro seniory v Táboře a úpravu okolních ploch a předprostoru.

Zůstává zachována hlavní urbanistická osa areálu směrem od kruhového objektu k nemocnici, jde o dvouproudou komunikaci s dělícím pásem zeleně. U nemocnice je navržena zklidněná zóna pro pěší (komunikace zvýšená do úrovně chodníku), kde je umístěna točna a zastávka autobusu – na ni navazuje zelená plocha s parkovou úpravou, která může sloužit jako rezerva pro pozdější zastavění. Kolmo na osu je přímé propojení centra seniorů s G-centrem. Celý prostor mezi G-centrem a centrem pro seniory by měl více působit jako náměstí, tj. pevně ohraničené a uspořádané, se zvýšeným podílem pěších ploch. Parkovací plochy byly přeřešeny, změnilo se schéma rozmístění míst, čímž se zvýšil počet parkovacích stání o 12 na 182 (vyjma 29 parkovacích míst navržených na pozemku centra pro seniory) a byly doplněny zelené plochy a vzrostlá zeleň.

 

Hmota objektu je rozčleněna do 4 křídel ve východo-západním směru, křídla jsou řešena převážně jako dvou trakt, kde chodba je na sever a byty/pokoje na jih. Křídla jsou v západní části spojena propojovacím objektem v severo-jižním směru, kde jsou umístěny vertikální komunikace (schodiště a výtahy) a dvorany – velké zimní zahrady, které poskytnou příjemné celoroční posezení s možností relaxace v zeleni, která bude porůstat jejich stěny. Křídla včetně propojovacího mají 3 nadzemní podlaží, jedno křídlo je podsklepené.

 

 

Vstup do objektu pro pěší je ze západní strany v centru spojovacího křídla. Vstoupí se do centrální haly, z níž jsou přístupny ostatní prostory centra. Směrem na sever ve dvou křídlech je umístěn Domov pro seniory, na jih je Dům s pečovatelskou službou včetně prostor pro Odlehčovací služby, Denním stacionářem a Prostor pro poskytovatele služeb. Společné části a služby jsou umístěny v přízemí objektů, ubytování (pokoje, byty) jsou umístěny v patrech objektu a částečně i přízemí.

autoři návrhu: Ing. Martin Kristian, Ing. arch. David Belko, Ing. arch. Jan Izák

soutěž: 2014