Nacházíte se: Kulturní centrum H55
project-69.png

Kulturní centrum H55

 

Architektonická soutěž na zástavbu u náměstí Ve Starém Hloubětíně. Stavba je umístěna v severní části pozemku a navazuje na sousední objekt. Zabírá celou šíři pozemku. Na jihu (ke kostelu) zůstane cca 8m volné plochy. Důležitým aspektem je svažitost pozemku (výška 1 podlaží), kterou jsme se snažili využít - svažitost umožňuje přímý vstup do 1. i 2.NP. Výškový rozdíl je řešen terénní zídkou se schodištěm (přístup možný i po chodníku podél komunikace), díky srovnání terénu vzniká před vstupy volná plocha, plocha u 2.NP slouží i pro vstup do areálu kostela. Pro přístup na zahradu centra a pro vjezd na parkoviště GynCentra bude využita volná plocha mezi objektem a areálem kostela. Parkoviště pro návštěvníky komunitního centra je na vymezené ploše podél státního statku v ul. Hloubětínská. Předprostor budovy bude mít 2 výškové úrovně, umožňující vstup do 2 pater budovy. 1. úroveň bude sloužit pro vstup do 1.NP, před vstupem bude vytvořena plocha pro rozptyl osob. Podél budovy vede terénní schodiště do 2. výškové úrovně a chodník podél komunikace, kterým je také možno dojít do 2. úrovně. 2. úroveň terénu umožňuje vstup do 2.NP, před vstupem bude vytvořena plocha pro rozptyl osob, ze které bude zároveň přístupný areál kostela. Pro hmotu budovy byl zvolen tvar respektující regulaci území (2NP a šikmá střecha s podkrovím) a dále je důležitým aspektem svažitost terénu. Hmota 1.NP je z velké části umístěna pod terénem, z ulice se projevuje pouze „zářezem“ pro vstup, podél kterého vede terénní schodiště do 2.NP. Hmota 2.NP je oproti 1.NP „seříznutá“, před vstupem vznikne volná plocha a v zahradní části navazuje na sousední budovu. Střecha navazuje na sousední budovu sedlovou střechou, která k jihu přechází do systému trojúhelníkových šikmých střech. Využíváme rozdílnou výšku pater - víceúčelový sál má výšku 1,5 podlaží a do podkroví nad sálem se nastupuje z mezipodesty schodiště. Díky tomu vznikne podkroví s vysokou nadezdívkou, které umožňuje lepší využitelnost prostoru a v exteriéru projevuje přirozenou linií kopírující tvar terénu.

 

autoři: Ing. Martin Kristian, Ing. arch. David Belko, Ing. arch. Jan Izák

soutěž: 2014