Nacházíte se: Sportovní areál Blanice - modernizace
project-39.jpeg

Sportovní areál Blanice - modernizace

O sportovním areálu Blanice jsme uvažovali jako o volnočasovém centru, které by mělo poskytnout návštěvníkům z města i okolí, rodiny i jednotlivce, pestrou škálu rekreace s ohledem na různé věkové skupiny a jejich specifické potřeby trávení volného času. Areál by měl poskytovat možnosti aktivního i pasivního odpočinku tak, aby se navrhované aktivity neduplikovaly s možnostmi rekreace, které město nyní poskytuje (například halové sporty, koupaliště, apod.). Funkce v areálu by se měly navíc vzájemně doplňovat (například sport – občerstvení, ubytování – stravování, apod.). Ačkoliv z povahy „areálu“ vyplývá uzavřenost, považujeme za přínosné propojení s areálem Jihočeské univerzity, jež má parkový charakter a mohl by sloužit za cíl procházkám z města nebo do města. Toto propojení by mohlo posílit atraktivitu obou areálů - tím spíš, že na ose tohoto spojení bude restaurace. Není mnoho možností, jak toto propojení realizovat, za optimální považujeme stezku mezi hřišti směrem od restaurace. K místu vstupu/ výstupu bude potřeba při rekonstrukci areálu Jihočeské univerzity směřovat stezky, aby propojení skutečně nastalo.

Při návrhu budovy jsme sledovali několik cílů, které jsme se snažili naplnit: fungování tří nezávislých provozů v jedné budově, ekonomickou přijatelnost, zvýšení architektonické hodnoty budovy jako středobodu areálu.

Princip řešení spočívá v kontrastu, který nechává vyniknout novému, ale ponechává hodnotu i tomu staršímu. Statická kvádrová hmota stávající budovy versus dynamicky tvarované přístavby. Tmavě šedá omítka versus světlé, smrkové dřevo. Statičnost jsme posílili tmavší, jednotně barevnou fasádou, vizuální vertikalizací oken a dostavěním východní atiky. Dynamiky jsme se snažili dosáhnout lehkostí dřevěné konstrukce přístaveb, světlostí dřeva a lomením střech. 


zadavatel: Město Vodňany - architektonická soutěž

autoři: Ing. arch. David Belko, Ing. arch. Jan Izák

soutěž: 2013