Nacházíte se: Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra
project-38.jpeg

Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra

K umístění stavby je využit svažitý pozemek v horní části areálu, který se téměř celý nachází v ochranném pásmu lesa. Pozemek je přístupný asfaltovou cestou, která pokračuje přes řešené území do rekreačních lesů.

Pozemek byl v návrhu využit s ohledem na logickou návaznost cesta -  parkování + venkovní expozice – budova. Řešení rozložení těchto tří hlavních funkcí na pozemku bylo zvoleno na základě dobré přístupnosti venkovní expozice pěšky, parkoviště autem a navíc tak, aby na expozici zbylo dosti místa a stavba nebyla příliš blízko lesu. Důležitým aspektem pozemku je jeho svažitost, kterou jsme se snažili v návrhu využít a navíc zachovat dobrou bilanci těžené a dosypávané zeminy. Proto se budova zakusuje do terénu a parkoviště je naopak na násypu. K esovité budově se přistupuje shora od cesty a budova se teprve postupně objevuje. Střecha mírně stoupá a svah mírně klesá. Funkce v budově jsou uspořádány tak, aby funkce provozní byly v části nižší a pod terénem a naopak funkce veřejné byly v prostorech větších velkorysejších. Tvar budovy opticky pokračuje opěrnými stěnami protínajícími celý pozemek. Tyto stěny zároveň skrývají schodiště.

Budova je dělena na 3 základní funkční celky – část návštěvnickou, vzdělávací a provozní. Provozní část budovy je umístěna u parkoviště areálu, návštěvnická a vzdělávací část je ve vzdálenější části budovy směrem od parkoviště. Je využito pozvolného klesání pozemku a současně stoupání střechy pro získání různých potřebných světlých výšek prostorů.

Pro hmotu budovy byl zvolen organický tvar vlny, která mírně stoupá v opačném směru než svah, což dodává objektu dynamiku odpovídající i materiálu konstrukce i typu stavby. Garáž a parkoviště naopak stoupá ve směru původního svahu.


zadavatel: Město Chrudim v architektonické soutěži

autoři: Ing. arch. David Belko, PhD., Ing. arch. Jan Izák

studie: 2013