Nacházíte se: Administrativní budova I&C Energo
project-32.jpeg

Administrativní budova I&C Energo

Studie nové administrativní budovy I&C Energo pro 120 zaměstnanců. 

Na pozemku cca 16ha je navržena dvoupodlažní nepodsklepená stavba s trojúhelníkovým půdorysem s atriem uvnitř. Nad opticky nehmotným proskleným přízemím se vznáší elipsovitá křídla prvního patra, strop přízemí přechází obloukem do stropu 1.patra. Takto se vine konstrukce stropů celou budovou, přechází oblouky z patra do patra. Nosnou konstrukcí bude železobetonový skelet, oblouky budou montované z dřevěných lepených vazníků.

 

umístění:                           Husova ulice, České Budějovice

charakter stavby:              novostavba

projektant:                         ORIGON spol. s r.o.

autor:                                  Ing. arch. David Belko

spolupráce:                 Bc. Jan Izák

studie:                                08/2010