Nacházíte se: Obytný soubor "Meruňkový sad" v Teplicích
project-71.jpeg

Obytný soubor "Meruňkový sad" v Teplicích

Pozemek leží na okraji Teplic v městské části Prosetice, pod Doubravskou horou a Písečným vrchem s hvězdárnou. Přímo sousedí s přírodním parkem Doubravka. Je velice svažitý a jedná se o rozvojové území dle platného územního plánu. Studie slouží jako podklad pro územní rozhodnutí, kterým chce investor umístit celkem 65 rodinných domů, většina z nich je solitérní, část je tvořena řadovými domky. Ve spodní části pozemku jsou plánovány 4 bytové domy, u nichž je představa využití části ploch pro péči o seniory a vzhledem k velikosti souboru také drobné služby v parteru a mateřskou školu. Dopravní infrastruktura je koncipována tak, aby se integrovala do stávající struktury města a tvořila propojení aniž by byla zatížena tranzitem. Všechny domy i plochy jsou pojaty tvarově jednoduše, prioritou je funkce v makro i mikro měřítku. Jde o to, aby obytný soubor poskytl obyvtalelům širokou škálu aktivit od bydlení až po odpočinek a zároveň nabídl klidné a inspirující prostředí oproštěné od eklektismů a přílišného plošného vytížení, kterým bohužel trpí většina současného českého developmentu (čest výjimkám).